Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Firma Clean Space oferuje profesjonalne utrzymanie czystości na terenach wspólnot mieszkaniowych w Mińsku Mazowieckim, Warszawie i Siedlcach. Dbamy o klatki schodowe, parkingi, garaże, chodniki, przyległe tereny zielone.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem sprzątającym oraz używamy sprawdzone środki chemiczne. Z powierzonych prac wywiązujemy się rzetelnie i sumiennie. Nie sprzątamy na wyścigi, ponieważ wiemy, że najlepszą rekomendacją jest zadowolony klient. Zachęcamy do kontaktu przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków. Gwarantujemy owocną współpracę!

Przykładowy zakres wykonywanych czynności:
Czynności do wykonania wewnątrz budynku:

 • codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku 
 • przeznaczonych do ogólnego użytku, bieżące odkurzanie parapetów, tablic, czyszczenie wycieraczek, 
 • omiatanie pajęczyn na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, 
 • mycie klatek schodowych, korytarzy i kabin wind, 
 • mycie parteru, wejścia do budynku, 
 • mycie lamperii, balustrad, grzejników, 
 • mycie okien i drzwi, 
 • mycie szyb w bramach wejściowych, 
 • wykonywanie dezynfekcji wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku. 

Czynności do wykonania poza budynkiem:

 • zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych, 
 • opróżnianie koszy na śmieci, 
 • usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli 
 • pryzmowanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów, 
 • pielęgnowanie zieleńców, kwietników i krzewów, a w tym 
 • usuwanie śmieci z trawników, 
 • usuwanie trawy z chodników i opasek wokół budynku, 
 • koszenie trawy wokół budynku, 
 • grabienie terenów przyległych, 
 • przycinanie żywopłotów. 

Inne czynności:

 • wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych, 
 • utrzymywanie w należytym porządku i estetyce gablot informacyjnych na klatkach schodowych, 
 • usuwanie z budynku oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do ogólnego użytku: ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych bez zgody Administratora i Zarządu, 
 • zawiadamianie Administracji o: dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadach w budynku, stwierdzonych faktach nie wywożenia nieczystości, rażących lub uporczywych wypadkach naruszania regulaminu porządku i dewastacjach mienia, 
 • wykonywanie innych czynności nie wymienionych bezpośrednio w niniejszym zakresie, według życzenia Klienta. 

Cenę za wykonanie usług przygotowujemy dla każdego naszego klienta indywidualnie, ponieważ zależy ona od wielu istotnych czynników:

 • metrażu powierzchni, 
 • specyfiki zabrudzenia 
 • częstotliwość sprzątania, 
 • zakresu wykonywanych czynności, 
 • rodzaju używanych środków, 
 • indywidualnych życzeń klienta.